Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” SONI w Kościerzynie działa nieprzerwanie od 1998 roku.

To już 25 lat jak w ramach naszej działalności organizujemy szereg spotkań i imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów z powiatu kościerskiego.

Na dzień 31.12.2022 stowarzyszenie zrzesza 74 członków.

 

Przy ich współpracy organizujemy:

  • spotkania integracyjne (imprezy cykliczne),
  • prowadzimy działalność poradniczą i informacyjną, traktującą o problemach osób niepełnosprawnych (np. spotkania z pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Komendy Policji, Straży Miejskiej, Służby Zdrowia oraz innych instytucji wspierających działania na rzecz osób niepełnosprawnych),
  • wyjazdy do teatru i opery,
  • wyjazdy integracyjne jedno i kilku dniowe.

 

Spotkania „INTEGRACJA” SONI skierowane są do osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w celu wzajemnej integracji. Uczestnikami są członkowie, ich rodziny i przyjaciele.

Wszyscy członkowie licznie uczestniczą w zorganizowanych spotkaniach i pomagają przy ich realizacji.

Spotkania te są formą aktywnego wypoczynku, sposobem na spędzenie wolnego czasu w gronie przyjaciół i znajomych, odbywają się przy pełnym zaangażowaniu członków i Zarządu.

 


 

Podaruj nam 1,5 %

KRS 0000136013