Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 30.05.2012 r. zorganizowały dzień otwarty poświęcony problematyce osób niepełnosprawnych. Kościerski ZUS aktywnie włączył się w przedsięwzięcie z informacją skierowaną do osób niepełnosprawnych poprzez zaproszenie do udziału w dniu otwartym przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się sprawami rodziny i osób niepełnosprawnych oraz poprzez kolportaż materiałów informacyjnych.

Przedstawicielem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Integracja –SONI w Kościerzynie była pani Iwona Trapkowska sekretarz Stowarzyszenia. Osoby które w tym dniu nie miały możliwości odwiedzenia ZUS zachęcam do przejrzenia wydanego na tę okoliczność informatora zatytułowanego informator „INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Znajdziecie tam Państwo miedzy innymi informacje o:

  • rencie z tytułu niezdolności do pracy,
  • rencie socjalnej,
  • orzecznictwie lekarskim w ZUS,
  • działaniu ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • uprawnieniach pracowniczych osób niepełnosprawnych,
  • wsparciu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, itp.

Zarząd Stowarzyszenia SONI dziękuje Pani Krystynie Karczyńskiej Kierownikowi ZUS w Kościerzynie za zaproszenie oraz za możliwość podzielenia się informacjami o problemach osób niepełnosprawnych wynikających z naszych działań i doświadczeń.

Pliki do pobrania: