Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne i zdrowe celem wzajemnej pomocy (w tym osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych). Prowadzi akcje informacyjne i doradcze, bierze udział w imprezach rekreacyjno-kulturalnych (Dni Kościerzyny, Święto Pieczonego Ziemniaka, wycieczki), organizuje sprzęt rehabilitacyjny itd. Więcej o celach i zadaniach w statucie.

 

Obszary działań:

  • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca.
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Nauka, sport, turystyka, wypoczynek.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

View the embedded image gallery online at:
http://stowarzyszeniesoni.pl/o-stowarzyszeniu#sigFreeIda7eadd0434

 

Status Stowarzyszenia

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego z dnia 02.01.2012 r Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI w Kościerzynie nadano status organizacji pożytku publicznego. Do pobrania orzeczenie Sądu.

 

Zarząd SONI w składzie:

Prezes Barbara Stanisławska

Z-ca prezesa Danuta Michna

Skarbnik Katarzyna Stachowicz

Sekretarz Iwona Trapkowska

Członek Jerzy Kopczyński

Dokumenty do pobrania

Statut Stowarzyszenia

Postanowienie Sądu ws. nadania statusu organizacji pożytku publicznego -  strona 1strona 2 / strona 3
Deklaracja członkowska - docx / pdf