Spotkania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” SONI w Kościerzynie odbywają się raz w miesiącu (od września do czerwca) w Kościerskim Domu Kultury.

 

Skład Zarządu:

 • Prezes:
  • Szafara Anita
 • Z-ca Prezesa
  • Pek Ryszard
 • Sekretarz
  • Trapkowska Iwona
 • Skarbnik
  • Stachowicz Katarzyna
 • Członek
  • Michna Danuta


Status Stowarzyszenia

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego z dnia 02.01.2012 r Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI w Kościerzynie nadano status organizacji pożytku publicznego. Do pobrania orzeczenie Sądu.

Statut Stowarzyszenia

 

Postanowienie Sądu ws. nadania statusu organizacji pożytku publicznego -  strona 1 / strona 2 / strona 3
Deklaracja członkowska - docx / pdf